EXWORKS (EXW):Üretim ve satış yerinde teslim şeklidir. İhracatçı açısından risk ve sorumluluğu en az olan teslim şeklidir. İhracatçının deposundan ithalatçının deposuna kadar ki süreçte ön taşıma, ana taşıma ve son taşıma ithalatçıya aittir.

FREE CARRIER (FCA):Belirtilen yerde taşımacıya teslim demektir. Bu teslim şeklinde birden fazla taşıma aracının kullanıldığı konteynırlı aktarmalı gereksinimleri karşılamak için düzenlenmiştir. Üç durum söz konusudur. 1) İmalatçını Deposu 2) İthalatçının Deposu 3) Her ikisinin de deposu olmayıp, başka birisinin deposu olabilir.

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) :Sevk rıhtımında teslim demektir. Sevk rıhtımına kadar olan maliyetler ihracatçıya aittir. Sadece deniz taşımacılığında kullanılır. Sevk rıhtımına teslimden sonraki bütün masraflar ithalatçıya aittir.

FREE ON BOARD (FOB):Gemi bordasında teslim demektir. Sadece deniz taşımacılığında uygulanır. Malzemenin ihracatçı tarafından sözleşmede adı geçen limanda adı geçen gemiye yüklenmiş olarak teslimini ön gören teslim şeklidir. Malzemeye ait kayıp, hasar ve diğer riskler malzeme geminin geminin bordasına geçtiği andan itibaren ihracatçıdan ithalatçıya geçer.

COST AND FREIGHT (CFR):Yükleme limanında gemiye teslim demektir. Deniz taşımacılığında uygulanır. Malzemenin ihracatçı tarafından varış limanına kadar olan masrafları ve navlunu ödenmiş olarak yükleme limanındaki gemide ithalatçıya teslimini ön gören teslim şeklidir.

COST INSURANCE FREIGHT (CIF):Yükleme limanında gemi bordasındaki teslim şekli olup ithalatçının taşıma sigortasını yaptırma ve sigorta primini ödeme yükümlülüğü vardır. Ayrıca masrafı kendisine sözleşmenin yapıldığı döviz cinsi üzerinden ve CIF değerinin %10 fazlasını kapsayan ciro edilebilir nitelikte bir sigorta poliçesi temin etme yükümlülüğü vardır.

CARRIAGE PAID TO (CPT):Navlun ihracatçı tarafından belirtilen varış yerine kadar ödenen teslim şeklidir. Kombine taşımacılıkta uygulanır. Malzemeye ait hasar ve kayıp riski malzemenin taşımacıya teslim edilmesi anından itibaren ihracatçıdan ithalatçıya geçer.

DELIVERED AT FRONTIER (DAF):Malzemenin sözleşmede belirtilen varış ülkesinin sınırında, gümrükleme bölgesinden önce adı belirtilen yerde ithalatçıya teslimini ön gören teslim şeklidir. Kombine taşımacılıkta uygulanır.

DELIVERED EX SHIP (DES) :Malzemenin ihracatçı tarafından sözleşmede belirtilen varış limanında gemi bordasında ithalatçıya masraflar ithalatçıya aittir. teslimini ön gören teslim şeklidir. Malzemenin belirtilen noktaya kadar getirilmesindeki bütün masraf ve riskler ihracatçıya aittir.

DELIVERED EX QUAY (DEQ) :Malzemenin sözleşmede belirtilen varış limanında rıhtıma indirilmiş biçimde ithalatçıya teslimini ön gören teslim şeklidir. Malzemenin gümrükleme ve vergileri ihracatçıya aittir. İhracatçı vergi işlemlerini yapar ancak ödeme ithalatçıya aittir.

DELIVERED DUTY UNPAID (DDU) :Malzemenin gümrüklenmemiş ve vergileri ödenmemiş olarak ithalatçı gümrüğünde ithalatçıya teslimidir.


DELIVERED DUTY PAID (DDP) :Malzemenin gümrüklenmiş ve vergileri ödenmiş olarak ithalatçı ülkesinde ithalatçıya teslimidir.


Web Sitemiz Yenilendi
Bizden Haberler
Copyright © 2010 Fidanli Nakliyat


Teslim Şekilleri...